Select Page

STEUN DE PETITIE!

Teken hier

#FIGHTFOR14

‘Fight For € 14’ maakt deel uit van de internationale campagne die gestart is als Amerikaanse beweging in de fastfoodsector ‘Fight For $15’. We hebben deze campagne steeds ondersteund en breiden deze nu uit naar onze sectoren. Met ‘Fight for € 14’ streven we naar een bruto minimumloon van 14 euro per uur of € 2300 bruto per maand. 

Het hebben van een job is anno 2018 geen garantie tegen armoede. In vele sectoren schommelt het bruto minimumloon rond de €10 (afhankelijk van sector en anciënniteit). Een bruto minimumloon van €14 per uur is volgens ons een vereiste opdat iedereen menswaardig kan leven. Een maandloon van €2300 bruto opdat werknemers alle kosten kunnen betalen en zich extraatjes kunnen veroorloven. Een maandloon van €2300 zodat werkenden niet in armoede hoeven te leven!

MEER DAN 1/3E VAN DE WERKNEMERS IN DE HORECA HEBBEN MINDER DAN 1 JAAR ANCIËNNITEIT

38% van de werknemers zijn nieuwe aanwervingen binnen het jaar

34% VAN DE WERKNEMERS VERLATEN HUN WERKGEVER BINNEN HET JAAR

NIEUWS

Eerste akkoord over €14 !

Pluma Ter Beke is een vleesverwerkend bedrijf, gelegen in Wommelgem . Tijdens de gesprekken over de nieuwe functieclassificatie werd afgesproken om de allerlaagste lonen ook op te trekken tot boven de 14€. Zo zal vanaf nu, niemand nog werken voor een minimumloon dat lager ligt dan 14,05€ . 

Zo is het eerste principieel akkoord over 14€ minimumloon een feit!

PVDA Steunt minimumloon van €14 / uur

‘Het wordt hoog tijd dat het loonbeleid van de laatste tien jaar compleet van richting verandert’, reageert partijvoorzitter (PVDA) Peter Mertens. Hij pleit voor een intrekking van de loonwet uit 1996. ‘Werknemers moeten de vrijheid terugkrijgen om te onderhandelen over collectieve loonsverhogingen’, luidt het.
Daaraan koppelt Mertens de verhoging van het minimumloon tot 14 euro per uur. ‘Deze maatregel kan een antwoord bieden voor al die mensen die de eindjes niet langer aan mekaar geknoopt krijgen, maar zou ook helpen de hele keten van de lonen weer op te trekken’, aldus Mertens.
Bron: Trends

Sp.a steunt eis om minimumlonen te verhogen tot 2.300 euro

“We staan achter de vraag van de vakbonden om de minimumlonen geleidelijk op te trekken tot 14 euro per uur”, zegt Meryame Kitir. “De lonen in ons land daalden sinds het begin van deze legislatuur met 2,3 procent”, zegt fractieleider Meryame Kitir. “De winstmarges van de bedrijven stegen daarentegen sterk, maar die winsten voelden de mensen niet, want ze werden niet doorgerekend in hun loon. Het kan toch niemand verbazen dat de werknemers vandaag met duizenden de straat opkomen om hun onvrede te uiten?” sp.a vraagt een stapsgewijze verhoging van de bruto-minimumlonen tot 14 euro per uur, of bruto 2.300 euro per maand. Dat geeft 1 op 3 werknemers in ons land een hoger loon.

Eis tot €14 wordt overgemaakt in memorandum aan voorzitter Bemora

Het memorandum dat opgemaakt werd ter ondersteuning van de beweging ‘Fight for €14’ werd op 4 oktober overhandigd aan de voorzitter van Bemora. Zijn reactie was positief en hij begrijpt bovendien dat er iets moet gebeuren aan de koopkracht van de werknemers. Hij voegde eraan toe dat hij eerder een bondgenoot wil zijn dan een tegenstander. Wordt vervolgd. Lees ons memorandum via “lees meer”

De PS wil het minimumloon optrekken naar 14 euro per uur

Een wetsvoorstel dat het minimumuurloon wil optrekken naar 14 euro per uur werd op 23 mei 2018 ingediend door de PS op aansturen van Elio Di Rupo. De doelstelling van deze wet? De werknemers zich een correct deel van de door hen geproduceerde rijkdom laten toe-eigenen, de sociale rechtvaardigheid herstellen, de werknemers die het meest kwetsbaar zijn beschermen, maar ook de economie een nieuwe stimulans geven. Lees hier meer

INTERNATIONAAL

Zes jaar na de eerste actie halen deze vrouwen uit New York hun slag thuis: hun loon wordt verdubbeld

Rosa Rivera en Flavia Cabral gingen zes jaar geleden voor het eerst de straat op om aan de multinationals van de fastfoodindustrie te vragen of ze de lonen van hun laagbetaalde werknemers wilden verdubbelen. Rosa zou naar verluidt de allereerste werkneemster geweest zijn die een bordje met daarop de ‘15 dollar’-eis de hoogte instak. Ze verdiende toen nog $7,25 per uur. Januari 2019 wordt een bijzondere maand voor beide vrouwen, gezien er binnen enkele weken een dubbele loon op hun rekening wordt gestort! Lees Meer

Fight for €14: Verhoging minimumloon haalt werkenden uit armoede!

ABVV HORVAL voert op 4 oktober actie ter verhoging van het minimumloon naar €14 euro. Als ABVV Horval stellen we vast dat de lonen in onze sectoren te laag zijn. Als gevolg hiervan kampen nog te veel werknemers met financiële problemen. Het structureel verbeteren van de koopkracht van alle werknemers is daarom een must.

Share This